วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Theeranan-Arti3314-103-Presentation

สาระการเรียนรู้ สัปดาห์สอบ

Arti3314 week 15 practical and post test วิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ สัปดาห์แห่งการสอบภาคปฏิบัติและทำแบบทดสอบหลังการเรียน ส่งงานต้นแบบร่างออกแบบบรรจุภัณฑ์มะกอกดอง และแบ่งปันไฟล์ให้ดาวน์โหลดฟรีไว้ที่Google3DWarehouse การสอบในหัวข้อ มะกอกดองหวานจังหวัดกาญจนบุรี

สาระการเรียนรู้ สัปดาห์ที่8-10

Final Design Project (Sweet Corn)
โครงการออกแบบส่วนบุคคล พัฒนาผลิตภัณฑ์และกราฟิกบรรจุภัณฑ์ข้าวโพดหวาน ภายใต้การนิเทศและการประเมินผลเป็นรายบุคคล เริ่มติดตามงาน final project เป็นรายบุคคล ตามขั้นตอน 3 ส: 3R และการเริ่มทำงานนั้นจะต้องไปศึกษาทั้งจากผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จริง ที่มีอยู่ในท้องตลาดทั่วไปก่อน องค์ประกอบทางโครงสร้างและกราฟิกต่างๆที่ปรากฏและถูกนำไปใช้จริงอะไรบ้าง

ขั้นตอนแรก ส.1 การสืบค้น ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์มาตราฐาน ศึกษาแนวความคิด และวิเคราะห์การออกแบบ รูปแบบโครงสร้าง เพื่อนำไปดัดแปลงและปรับปรุงเป็นแบบใหม่ ให้สอดคล้องกับโจทย์งาน


สาระการเรียนรู้ สัปดาห์ที่6และ7

นำเสนอผลงานและสอบกลางภาคเรียนในวิชา arti3314 สอบออนไลน์ที่ claerolinethai.info ในการสอบได้คะแนน7คะแนน สรุปกิจกรรมตามโจทย์โครงการ ThaStar2011 Packaging กลุ่ม Student007 ได้นำเสนอผลงานและแสดงนิทรรศการย่อมๆหน้าชั้นเรียนในสัปดาห์ที่ 7 รายงานหน้าห้องเรียนและจบโครงการ ThaStar ผ่านพ้นไปอย่างหวุดหวิดได้ด้วยดี การทำงานตามขั้นตอนหลักการดำเนินงานออกแบบของ 3ส:3R : Design Direction (1 ส.สืบค้น ส2.สมมติฐาน ส3.สรุปผล : 1.Research 2.Resume 3.Result) ทุกคนได้เรียนรู้หลักการทำงานอย่างมีระบบ

เตรียมสรุปผลงานโปรไฟล์เป็นเล่มผลงานของแต่ละคนไว้ที่ issuu.com/groups/packaging จึงจะเสร็จสมบูรณ์

สาระการเรียนรู้ สัปดาห์ที่5

ดิดตามงานกลุ่ม ThaiStar2011
วันนี้มีการติดตามและนำเสนอผลงานขั้นตอน 3ส
ส1.(Research)
ส2.(Resume)
ตามขั้นตอนตามวิธีการศึกษาเรียนรู้จากการทำงานจริง ซึ่งในสัปดาห์ที่4 กลุ่มStuden007 ออกไปรายงาน ในเรื่องกล้วยเบรกแตก แต่มีข้อที่จำต้องนำมาปรับเปลี่ยแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักการที่ได้ระบุไว้ใน http://arti3314.blogspot.com และใน GoogleBuzz จึงนำมาปรับแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักการ ปรับแก้เป็นกล้วยกวนแทน
และในสัปดาห์ที่5 ก็ยังไม่มีความคืบหน้าที่น่าพอใจ จึงนำไปพัฒนาและแก้ไขต่อไป
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...